Öğrenim Dili Nedir ? Almanca bilmeyenler için nasıl bir süreç işlemektedir?

Avusturya’da öğrenim dili Almancadır. Üniversite / Master ve Doktora öğrenimini yapacak olan adayların Almanca Yeterlilik Sınavını geçmeleri gerekmektedir. Almanca bilenler yeterliliklerini Hazırlık Okulunda girecekleri seviye sınavı ile isbatladıkları takdirde Almanca Hazırlıktan muaf olabilirler. Almanca Hazırlık/Yeterlilik için öngörülen süre en çok üç sömestirden oluşmaktadır. Ancak istisnai durumlarda ikna edici gerekceler ile bu sürenin uzatılması mümkün olabilmektedir. Özellikle Türkiye’den gelen öğrencilerin hemen tamamı iki sömestir sonrasında - içinde yaşadıkları toplumun dilini öğrendiklerinden-  dil engelini aşarak öğrenimlerine başlamaktadırlar.

İngilizce gibi bir yabancı dili olanlar hem Almancayı çok daha rahat öğrenebilmekte hem de pek çok dersi ingilizce de verebilme avantajına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerin İngilizceleri önceden olsa da olmasa da pek çok bölümde zorunlu ingilizce dersleri bulunduğundan , Avusturya’da ingilizce bilmeden Üniversite bitirmek mümkün olamamakta; dolayısı ile Viyana Üniversitelerinden mezun olan öğrenciler Almanca ve İngilizce gibi iki çok önemli yabancı dili bilme fırsat ve imkanına sahip olarak katı rekabetin hüküm sürdüğü dünya iş piyasasına girmektedirler.

Home SSS Öğrenim Dili Nedir ? Almanca bilmeyenler için nasıl bir süreç işlemektedir?