Öğretim Ücreti Ne Kadardır?

Avusturya / Viyana Üniversitelerinde yüksek öğrenim hakkını Türkiyede elde etmiş öğrenciler için 1.500,- € tutarında öğrenim ücreti bulunmaktadır. Bu öğrenim ücreti Master veya Doktora programlarında da aynı miktar olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler bu miktarı her sömestir için 750,- € olarak iki taksitte dönem kayıtlarında ödemektedirler.  2003 Kış sömestirinden beri Avusturya Eğitim Bakanlığı yerli veya yabancı öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin belirlenmesi yetkisini ilgili Üniversite Senatolarına bırakmış bulunmaktadır.

Bazı Üniversiteler – Viyana Üniversitesi örneğinde olduğu gibi – yabancı öğrencilerden aldıkları 1.500,- € ‘luk öğrenim harcının yarısı olan 750,- €’yu, yıl sonunda öğrencinin toplam 8 kredilik – yaklaşık 3 ders anlamına gelmektedir – başarı karnesi getirmesi koşulu ile iade etmektedirler. Tüm Dünya Üniversiteler Klasmanında gerek akademik değerlendirmelerde gerekse mezunlarının nitelikleri ile iş piyasasındaki görece avantaj sahibi olmaları bakımından en üst sıralarda yer alan Viyana Üniversitelerinin bu öğrenim imkanını Türk öğrencilere bu rakamlarla sunması tam anlamı ile bulunmaz , kaçırılmaması gereken bir imkan olarak önümüzde durmaktadır.

Home SSS Öğretim Ücreti Ne Kadardır?